[JUSTIFY]وزیر آموزش و پرورش به تاثیر بازی*های رایانه*ای در امر یادگیری اشاره کرد و گفت: "بازی*های رایانه*ای به عنوان رویکرد جدید این وزارتخانه در دستور کار قرار دارد."
حمیدرضا حاجی بابایی درگفت و گو با کمیته اطلاع*رسانی نخستین جشنواره و نمایشگاه بازی*های رایانه*ای تهران افزود: "امروزه بازی*های رایانه*ای تاثیر بسزایی در بحث آموزش و یادگیری دارند به*طوری که در بسیاری از کشورهای دنیا، این تجربه موفقیت آمیز بوده است."

وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: "بهره*گیری از ابزارهای نوین آموزشی در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار دارد و در سال*های اخیر سعی شده بیشترین استفاده*ها از این ابزار شود که یکی از این ابزارهای نوین آموزشی، بازی*های رایانه*ای است."
حاجی بابایی با بیان این*که بازی*های رایانه*ای باید در زمینه*های گوناگون آموزشی مورد استفاده قرار گیرد، افزود: "این بازی*ها باید به گونه*ای تولید شوند که دارای خط*دهی*های موثر باشند و برای رسیدن به این هدف باید از کارشناسان و نهادهای متخصص در حوزه بازی*های رایانه*ای استفاده شود."

وزیر آموزش و پرروش با تاکید بر این*که بازی*های رایانه*ای باید مطابق با ویژگی*های تعلیم و تربیت در مدارس تولید شوند، افزود: "یکی از اهداف سیستم آموزش و پرورش، تقویت استعدادهای دانش*آموزان است که بازی*های رایانه*ای یکی از بهترین ابزارها برای تقویت استعدادهاست."
وی با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش به تنهایی نمی*تواند در تولید بازی*های رایانه*ای گام بردارد، افزود: "این وزارتخانه آمادگی همکاری با سازمان*ها و نهادهای متخصص در حوزه بازی از جمله بنیاد ملی بازی*های رایانه*ای را دارد و از ایده*هایی که در راستای تقویت استعدادهای دانش آموزان باشد، حمایت مادی و معنوی می*کند."
[/JUSTIFY]